شرکت اکسون سور کیش

مجموعه اکسون بر اساس نیازی که همیشه در جامعه ی ایران احساس می شود شکل گرفته است: ارائه خدمات استاندارد، به روز و با کیفیت. تمرکز روی این هدف، تمام نیروهای این مجموعه را در جهت بالا بردن کیفیت زندگی مخاطب خود هدایت میکند. چون ارزش و شایستگی او را میداند.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
مهارت ها: HTML5,CSS3,Javascript
سفارش دهنده: Exon Soor Kish