شرکت لایزر

بخش مخابراتی گروه لايزر با هدف فعاليت در زمينه فن آوری اطلاعات و مخابرات تاسيس گرديد. اين مجموعه طی ساليان متمادی با جذب نيروهای متخصص و كارآمد اقدام به ايجاد مجموعه ای توانمند نموده و ضمن ارائه خدمات ارزنده در جهت نياز كشور به عنوان يكی از شركت های كارآمد در بخش خصوصی مطرح گرديده است.
  • 1
مهارت ها: HTML5,CSS3,Javascript
سفارش دهنده: Laser Telecom